Skip to main content
This illutstration shows how IP-Ratings correspond to Ex zones.

IP-Klasse EN/IEC (wereldwijd)

EN/IEC 60529 is een Europese en IEC-norm die de officiële methode beschrijft voor het classificeren van de effectiviteit van behuizingen voor elektrische apparatuur bij het voorkomen van het binnendringen van stof en vocht.

Dit systeem staat bekend onder de afkorting IP (Ingress Protection), gevolgd door twee cijfers. Als een apparaat maar voor één type bescherming geschikt is, wordt het cijfer voor het andere type vervangen door een “X”.

Het eerste getal (van 0 tot 6) geeft aan hoe goed de behuizing het binnendringen van solids en stof voorkomt. Het tweede getal (van 0 tot 8) geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van water aan.

Eerste Cijfer Bescherming tegen vaste stoffen Tweede Cijfer Bescherming tegen water IP-classificatie
0 Geen 0 Geen Geen
1 Objecten > 50 mm 1 Druppels water IP11
2 Objecten > 12 mm 2 Druppelend water IP22
3 Objecten > 2,5 mm 3 Waternevel IP33
4 Objecten > 1 mm 4 Water spatten IP44
5 Stofbeschermd 5 Waterstralen met lage druk IP55
6 Stofdicht 6 Waterstralen IP66
7 Korte onderdompeling IP67
8 Lange onderdompeling IP68

In Amerika wordt NEMA 250 gebruikt

In de Verenigde Staten wordt de classificatie van behuizingen voor elektrische apparatuur geregeld door de National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Standard Publication No. 250.

In tegenstelling tot het IEC-systeem, dat zich voornamelijk richt op bescherming tegen stof en binnendringend water, houden de NEMA-normen rekening met een breder scala aan omgevingsfactoren, waaronder koelvloeistoffen, snijvloeistoffen, corrosie, ijsvorming en hagel. Door deze extra overwegingen kunnen de beschermingsgraden die door de NEMA zijn gedefinieerd niet direct worden vergeleken met die van de IEC.

Daarom moet elke poging om NEMA en IEC classificaties op elkaar af te stemmen worden gezien als een algemene richtlijn en niet als een exacte gelijkwaardigheid.

NEMA (VS-classificatie) IP-classificatie EN/IEC (Wereldwijd)
1 IP10
2 IP11
3 IP54
3R IP14
3S IP54
4 en 4X IP56
5 IP52
6 en 6P IP67
12 en 12 K IP52
13 IP54

IP-waarden onder ATEX en IECEx

Onder ATEX en IECEx is elektrische apparatuur die “beschermd wordt door een behuizing” ontworpen om stof buiten te houden om ontstekingsgevaar te voorkomen. In gevaarlijke omgevingen betekent de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer dat elke ontstekingsbron tot een explosie kan leiden.

Drukvaste behuizingen (Ex ‘d’) en beperkt ademende behuizingen (Ex ‘nR’) zijn hier een goed voorbeeld van. Als stoffen zoals aluminiumstof of poedersuiker in deze behuizingen terechtkomen, kunnen ze ontbranden, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden…

Apparatencategorie
(Groep II) Elektrische apparatuur
ATEX/IECEx Zone IP-classificatie
Categorie 1 en 2 0/20, 1/21 IP6X (Stofdicht)
Categorie 3 2/22 IP5X (Stofbeschermd)
Categorie 3D Zone 22
Geleidende stof

IIIC

IP6X (Stofdicht)

Zones 0/20 en 1/21

Voor bepaalde categorieën apparatuur, met name Groep II, categorieën 1 en 2, moeten de behuizingen voldoen aan de IP6X-specificaties, wat betekent dat ze stofdicht zijn en volledig verhinderen dat stof binnendringt.

Zones 2/22

Apparatuur in Groep II, categorie 3 moet daarentegen voldoen aan IP5X-specificaties, die stofbescherming bieden, maar in iets mindere mate.

This ip68 rated atex camera has been submerged in water.

Uitzondering voor geleidend stof in zone 22

Er is echter een uitzondering als het gaat om explosiegevaarlijke omgevingen met geleidend stof. In deze scenario’s moet zelfs de apparatuur die bedoeld is voor gebruik in Zone 22 (die valt onder Groep II, Categorie 3D) voldoen aan de strengere IP6X-normen voor stofdichtheid.

Dit garandeert maximale bescherming. Als het kosteneffectief is, kun je ook kiezen voor apparatuur uit Groep II, categorie 1 of 2, die al aan deze strengere normen voldoen.

Voorbeeld van IP-markering op explosieveilige apparatuur

De Ex-markering (explosieveilig) op apparatuur geeft aan of deze geschikt is voor gebruik in een gevaarlijke omgeving. Laten we als voorbeeld de onderstaande Ex-markering op de Getac ATEX-tablet decoderen.

  • Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
  • Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

Deze markeringen onthullen de certificering en mogelijkheden van de tablet:

  1. Ex geeft aan dat het apparaat ontworpen is om explosieveilig te zijn.
  2. II geeft aan dat het bedoeld is voor gebruik in plaatsen die als Groep II zijn gemarkeerd.
  3. 3G en 3D specificeren de geschiktheid van het apparaat voor Zone 2 (gassen) en Zone 22 (stof) omgevingen, waar gevaarlijke atmosferen aanwezig zijn maar niet verwacht worden tijdens normale bedrijfsvoering.
  4. Ex ic betekent dat het een intrinsieke veiligheidsniveau ‘ic’ heeft, geschikt voor gebruik in Zone 2/22.
  5. op is verwijst naar optische straling met intrinsieke veiligheid, wat aangeeft dat het veilig is tegen ontstekingsrisico’s door optische bronnen.
  6. IIC en IIIB duiden het type gevaarlijke materiaal aan waaraan het apparaat veilig kan worden blootgesteld— IIC voor gasatmosferen met het hoogste explosiegevaar en IIIB voor niet-geleidende stof.
  7. T4 en T130°C tonen de maximale oppervlaktetemperatuur van het apparaat, om ervoor te zorgen dat het specifieke gassen of stof niet ontsteekt.
  8. Gc en Dc geven het niveau van bescherming aan tegen gas en stof respectievelijk.

Gezien de IP65-classificatie van het apparaat, die te vinden is in de datasheet, overschrijdt het de minimumvereiste van IP5X voor gebruik in Zone 22, wat de effectiviteit tegen het binnendringen van stof benadrukt, inclusief geleidend stof.

Hoewel het apparaat voldoet aan de IP-vereisten, betekent de classificatie voor IIIB in plaats van IIIC dat het niet kan worden gebruikt in omgevingen met geleidend stof.

Als u niet zeker weet welke Ex-apparatuur geschikt is voor uw specifieke situatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op info@cobic-ex.com

Leave a Reply